Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. Ročník

26. 9. 2006

Obsah:
1. Úvod
2. Tiwaz, Berkano
3. Ehwaz, Mannaz
4. Laguz, Ingwaz
5. Dagaz, Othala
6. Trollí runy1. Úvod

V tomto roce studia Starodávných run se plně budeme zajímat o třetí a poslední ze všech aettir. Tímto dokončíme základní seznámení s runami a celou jejich abecedou FUTHARKEM. Učte se, učte se, ať v tomto nejdůležitějším období nepropadnete ve svých znalostech run, protože tohle období je nejdůležitější. Light Fusion

2. Tiwaz, Berkano

Tiwaz: 

(T: Tyr, bůh nebe.) Čest, spravedlnost, vedení a autorita. Rozbor, rozumnost. Ochota k sebeobětování. Vítězství a úspěch v soutěži.
Tiwaz obrácený: Síla a tvořivý tok jsou blokovány. Duševní mrtvice, nespravedlnost, nerovnováha. Spor, válka, srážka, nezdar v soutěži. Hněv, potíže v komunikaci, a možné odloučení.
Severský bůh Tyr je strážcem nestranné spravedlnosti. Jeho runa slibuje dokonale spravedlivý soud, který rozhodne vždy ve prospěch té strany, která je skutečně v právu, bez ohledu na zisk nebo ztrátu, která tím vznikne. Varuje ale před nečestným jednáním, byť by bylo jakkoli výhodné pro celek. Aby ale situace nebyla tak jednoduchá, je třeba chápat spravedlnost skutečně v božském, absolutním smyslu, nikoliv jako spravedlnost lidskou. Tyrova runa je proto především znamením rovnováhy principů, jak dokládá následující legenda:

Když se Ásové rozhodli spoutat vlka Fenriho, divokého a krutého tvora, který ohrožoval všechno a všechny, vzali kouzelné provazy, šli za ním a přesvědčovali jej, že pouze chtějí vyzkoušet jeho sílu a kdyby se z pout nevyprostil, rozváží jej. Fenri jim docela nevěřil a vymínil si, že jeden z nich musí mít ruku v jeho tlamě. Aby pomohl svým příbuzným, Tyr se k tomu uvolil. Jakmile vlk poznal, že jej Ásové obelstili, sevřel čelisti a ruku ukousl. Tyr tak byl potrestán za lež, kterou podpořil, ačkoli tato lest pomohla nastolit klid a pořádek v celém světě.

Alternativní názvy: Týr, Tiu, Tiews, Ti, Tir, TyzBerkano: 

(B: Berchta, břízová bohyně.) Narození, generální úrodnost, duševní a fyzikální a osobní růst, osvobození. Regenerační síla , obnova, slib nových začátků, nový růst. Milostný vztah nebo nové narození.
Berkano obrácený: Rodinné problémy a nebo domácí obtěžování. Úzkost. Nedbalost, opustit, ztráta. Podvod, neúrodnost, stagnace.
Bříza se snadno rozmnožuje a uchytí se i na nedostupných a nehostinných místech. Z březového proutí se odedávna vyráběly metly, košťata. Snad proto je bříza a její runa Berkano znamením očištění, čistoty, nového začátku, nových příležitostí.

Padne-li při věštění, může také často znamenat narození či očekávání dítěte. V otázkách každodenního života vypovídá o vitalitě a dobrém zdraví. A tak jako se bříza podrobí podmínkám svého růstu, ať jsou jakékoliv, tak se i člověk musí podrobit tomu, co mu život přináší. Odsud významy výchova, kázeň a přizpůsobení.

Alternativní názvy: Beorc, Birk, Bercna, Brica, Bar, Bjarkan, Bairkan, Borg3. Ehwaz, Mannaz

Ehwaz:

(E: Kůň, dva koně.) Doprava. Může představovat koně, automobil, rovinu, loďku nebo jiné vozidlo. Pohyb. Postupný rozvoj a pevný pokrok jsou indikovány. Souzvuk, kolektivní práce, víra, oddanost. Ideál manželství nebo společenství.
Ehwaz obrácený: Toto není opravdu záporná runa. Bezstarostný spěch, disharmonie, nedůvěra, zrada.
Kůň byl v minulosti nepostradatelným průvodcem člověka na dlouhých cestách a při těžké práci. Mezi člověkem a koněm se tím vytvořilo pouto důvěry a pomoci, ba až vzájemné závislosti. Aby mohl kůň člověku dobře pomáhat, musel se ten o něj dobře starat. Runa Ehwaz pak vypovídá nejen o možném přátelství, ale i o potřebě vzájemné důvěry a oddanosti.

V obchodních a pracovních otázkách může slibovat novou příležitost, možnou změnu, v duchovní sféře počátek cesty za poznáním.

Alternativní názvy: Eku, Eh, Eoh, Ehwo, AihwsMannaz:

(M: Člověk, lidstvo.) Sám; jednotlivá nebo lidská rasa. Váš postoj k jiným a jejich postojům k vám. Přátelé a nepřátelé, společenský řád. Rozum, promyšlení předem, stvořit, obratnost, schopnost. Duchovní struktura, rozum, vědomí.
Mannaz obrácený: Úmrtnost, slepota, sebeklam. Zchytralý, manipulace, lstivost, počítání
Tato runa ukazuje nejen jednotlivého člověka se všemi jeho přednostmi i nedostatky, ale hlavně lidské společenství. V severských podmínkách není život ve větší společnosti lidí něčím dobrovolným, ale životní nutnost. Samotný člověk není schopen během poměrně krátkého teplého období zajistit si vše potřebné k přežití dlouhé zimy. Společnost si proto musí vytvořit strukturu a rozdělit práci.

Toto rozdělení podle mýtů provedl bůh Heimdall v přestrojení za muže jménem Rig. Runa Mannaz nám radí nalézt si odpovídající "místo na slunci", zapadnout do většího celku, přemýšlet, čím bychom mohli být užiteční. Varuje před izolací, která by mohla vést k vyčerpání.

Alternativní názvy: Man, Maan, Manna, Mann, Madur, Madhr4. Laguz, Ingwaz

Laguz: 

(L: Voda, nebo pórek.) Tok, voda, moře, úrodnostní zdroj, hojivá síla obnovy. Život, síla a organický růst. Obrazotvornost a duševní látky. Sny, fantazie, záhady, neznámo, skrytý, hluboký, podsvětí. Úspěch v cestování nebo získání, ale s možností ztráty.
Laguz obrácený: Udání doby zmatku ve vašem životě. Nedostatek tvořivosti. Strach, pohyb kruhový, vyvarování se, zničující. Šílenství, posedlost, zoufalství, zvrácenost, choroba, sebevražda.
Vodu chápeme jako symbol neustálé změny, nejistoty, nebezpečí. V tomto smyslu také můžeme chápat výskyt této runy ve věštbě - varuje před nebezpečím, proměnlivostí podmínek. Ale hlubina, zejména mořská, je pro nás dosud něčím neznámým a chápeme ji jako symbol tajemných skutečností, domov neznámých bytostí, místa, kde jsou ukryty poklady.

Laguz předvídá též tajemství, které nám bude vyjeveno, poklad, který objevíme, neznámo, které nás pohltí a změní. Voda je také zprostředkovatelem cest a runa v tomto významu nám nabízí cestu, jejíž výsledek je ovšem nejistý. To platí zejména u finančních záležitostí.

Alternativní názvy: Lagu, Laf, Laukiz, Lagus, Lago, Laugur, Laaz, LögrIngwaz:

(NG: Ing, bůh země.) Mužská úrodnost, těhotenství, vnitřní růst. Obecná ctnost, zdravý rozum, jednoduchá síla, rodinná láska, péče, lidské teplo, domov. Odpočinek, čas ulehčení, žádné úzkosti. Naslouchat.
Ingwaz obrácený: Nemohoucnost, pohyb bez změny. Výroba, dřina, laboratoř, práce.
Podle některých pramenů je Ingwaz totožný s Freyem, bohem z rodu Vánů, který je společně se svým dvojčetem, bohyní Freyou držen Ásy jako rukojmí v Ásgradu. Frey je bohem plodnosti - představuje mužskou plodivou sílu, ale také mužskou usedlost a stabilitu.

Runa nám slibuje klid a jistotu odměny za vykonanou práci. Je dobrým znamením, chceme-li započít se stavbou, ať už reálnou nebo duchovní, a dává nám k ní pevné základy. Je to znak neprojevené, skryté plodivé energie a jako takový může značit i nápad.

Alternativní názvy: Ing, Inguz, Enguz, Iggws, Ine, Yngvi5. Othala, Dagaz

Othala:

(O: Dědičné vlastnictví.) Zdědit vlastnictví nebo bohatství, dům, domov. Země narození, spirituál dědictví, zkušenost a základní hodnoty. Pomáhat v duchovních a fyzikálních cestách. Zdroj jistoty, růst a hojnost.
Othala obrácený: Nedostatek obvyklého řádu, totalitářství, otroctví, chudoba, bezdomovectví. Špatná karma, předsudek, soudržnost, provincialismus.
Ten, kdo vlastní půdu zděděnou po předcích, je svobodný člověk. Má místo, ze kterého může volně odcházet a znovu se do něj vracet, místo, na kterém se může bránit tlaku okolních událostí. Zároveň je ale zranitelnější, protože toto místo nelze přemístit jako jiný majetek a je třeba je dobře obdělávat a bránit.

Runa Othala představuje naše sepjetí s domovem, radí nám jej udržovat, abychom jej mohli předat dál svým potomkům. Předpovídá domácí pohodu a možnost v klidu užívat výsledků své práce.
Opačným významem symbolu je ulpívání, závislost či neschopnost rozhodnout se pro nové. Člověk tak často bývá otrokem svých názorů, povinností a dalších daností života, nejsa schopen vidět podstatu svého vězení.

Alternativní názvy: Odal, Ethel, Aethel, Odil, Odhal, Othila, UtalDagaz:

(D: Den nebo svítání.) Zásadní objev, probuzení, vědomí. Denní světlo, jas. Doufat/štěstí, ideál. Bezpečí a jistota. Růst a uvolnění.
Dagaz Obrácený: Doplnění, zakončení, mez, přicházející celý kruh. Slepota, skleslost.
Den je obvykle obdobím činnosti a tato runa nám slibuje, že činnost bude smysluplná a přinese nám uspokojení. Předpovídá radostný život naplněný neustálými změnami, které nám pomohou ubránit se nudě a špatné náladě.

Je to také runa polarity, tak jako je setkáním polarit okamžik úsvitu, značící často velmi náhlé změny či překvapující novinky. Vše je v pohybu a na zoufání nezbývá čas. Musíme si ale správně rozvrhnout síly, abychom vše, co den přinese, unesli a zvládli.

Alternativní názvy: Dag, Dags, Dagr, Daeg, Dar, Daaz, Tag6. Trollí runy

Jedna z nejdůležitějších ilustrací runového umění je ve Skírniho cestě, básni obsažené v Eddě a popisující, kterak Skírni přinutil Gerdu, aby se stala Freyovou nevěstou. Obvyklé dary a přesvědčování měly na vzpurnou a odmítavou Gerdu mizivý vliv, proto Skírni pohrozil nešťastné panně jedním z nejdelších a nejstrašnějších prokletí všech dob. Hrozba prokletím vedla k žádanému cíli.

v Jakmile našel vhodnou větev k vyrytí run, složil Skírni báseň obsahující pozoruhodnou sbírku hrozeb. Mezi nimi je otroctví trojhlavému trollovi či nutnost živit se kozlí močí, a to vše zesíleno znaky vyrytými do větve.

Runy trollů jsem ryl,
tři nejstrašnější z nich -
- zuřivost, špínu, chtíč.
Připraven rydlem svým
seškrábat každou z nich,
když učiníš, co chci.

Pro nás není ani tak zajímavá moc prokletí, jako metoda, jakou Skírni pracoval. Trollí runa je Thurisaz, věřilo se, že dokáže vyvolat démony podsvětí. Tři následující slova, "zuřivost", "špína" a "chtíč", nejsou známy jako samostatné symboly v žádné z runových abeced zkoumaného období. Protože však trollí runy mění či obracejí význam následujících znaků, je možné, že některá známá písmena mohou tyto významy získat, jsou-li psána za Thurisaz v sekvenci vzývání nižší intenzity. Wunjo je obyčejně interpretováno jako radost, nejméně jeden zdroj však uvádí i "šílenství" - či snad "zuřivost" ze Skírniho kouzla. Runa Pertho je nezřídka předmětem sporů, významy dle různých autorů zahrnují tanec, ovocný strom a rozpálenou výheň. V knize Runic and Heroic Poems nabízí Leo slovanský význam "pizda", vulva. To by vytvořilo z Pertho runu ženské sexuality (ve smyslu "chtíč"). Runou mužského pohlaví je Inguz, výrazy "kvetoucí strom" a "rozpálená výheň" by mohly být sexuální eufemismy. Hanlivé pojetí sexuality by bylo runě dodáno polohou za trollími runami.Identifikovat runu pro výraz "špína" je složitější, snad by se mohlo jednat o pozměněnou runu Kaunaz.

Skírni vyryl tři trollí runy, pod ně písmena vyjadřující obsah prokletí. Výsledkem je nápis šesti znaků, sám o sobě značící nepohodlí a cosi nechtěného - což Gerdu podle Skírniho přání čeká. Z několika úvah je jasné, že trollí runy v jisté sekvenci aktivují změnu významu následujícího zápisu. Pokud by stačil je jen Thurisaz, pak by futhark nemohl vlastně existovat - po něm následujících dvacet jedna znaků by mělo permanentně pozměněný obsah, a to si jistě tvůrci runového písma nepřáli.

Při dvou trollích runách by byl celkový počet znaků roven pěti, číslu vztahujícímu se spíše ke Skírniho podnikání než k efektu, který se snažil vyvolat vůči Gerdě. Trojka je tedy nejvhodnější počet pro posloupnost run, zvláště když přistoupíme k její roli coby slabší výzvě.

Použijeme-li trollí runy ke změně významu runových znaků, lze očekávat následující významové posuny:

Runa změněný význam
Fehu chudoba
Uruz ztráta sil
Thurisaz (aktivační runa)
Ansuz prokletí
Raido bouře
Kaunaz špína
Gebo nízkost
Wunjo zuřivost
Hagalaz záplavy
Nauthiz zmrzačení
Isa zrada
Jera hladomor
Eihwaz neschopnost
Pertho ženský chtíč
Algiz bezbrannost
Sowulo pálivé horko
Teiwaz porážka
Berkana sterilita
Ehwaz nejistota
Mannaz nepřízeň
Laguz sucho
Inguz mužský chtíč
Othila ztráta dědictví
Dagaz temnota
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář