Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. a 6. Ročník

26. 9. 2006

 

"Na světě neexistuje kniha, v níž najdete vše, co chcete o runách znát. Jejich znalost je výrazně osobní záležitost,
neboť se musíte samostatně rozhodovat, a navíc potřebujete čas a intuici,
bez nichž runy zcela nedoceníte.

Runy skrývají pozoruhodný vnitřní potenciál, o němž nepochybuje nikdo, kdo se s nimi ocitl v úzkém kontaktu.
Jejich moc se stane vaší mocí, pokud ovšem prokážete dostatek úsilí a osobní flexibility.

Oddat se runám a víře, která za nimi stojí, znamená objevit zcela nový život. Všechny vlastnosti prastarého
písma nebyly dosud poznány, takže ti z vás, kteří se jimi míní vážněji zabývat,
mohou pokračovat v odhalování jejich tajemství.
(...)
Bernard King

 

Věštění z run

 

Sadu run byste si měli sami vyrobit a ne koupit. Nejlepší by bylo, kdybyste si sehnali větev jasanu, tu rozřezat na 24 částí a do každé vyřezat jednu runu. Pokud není jasan, lze použít jiný strom, nejlépe plodonosný. Lze také použít 24 plochých oblázku a na ně napsat runy. Tento způsob je lehčí na sehnání materiálu, ale těžší na výrobu. Lepší by bylo, kdybyste ty runy vyryly, ale pak vzniká určité riziko, protože runy takto vydrží skoro věky. Runy na kameny lze také napsat, ale je to nepůvodní způsob.

 

Původně se asi používali čistě na věštění budoucnosti nebo jako pomoc při rozhodování. Jejich odpověď není Ano nebo Ne, takže podle toho formulujte otázky. Podle Tacita se brali vždy tři runy, takže s pohledem na oblohu vezměte náhodně tři runy a vyložte si jejich význam. Použijte interpretace run a vlastní intuici. Interpretace není nějak závazná. Lze doporučit, abyste si významy sestavili sami na základě názvů run, vaší úvahy a vaší praxe. Runové věštění totiž opravdu podporuje individualitu, ale než se budete pouštět do experimentů, používejte standardní významy a ony experimenty používejte až budete v umění run zběhlí.

 

Věštění by mělo provádět v klidu za určité měsíční fáze. Souvislost s Měsícem však neznamená, že je nějaká denní doba lepší než druhá, je jedno v kolik hodin budete věštit. Podle fáze, kdy věštění probíhá, jen vzýváte různé Norny (něco jako sudičky). Vztah noren, Měsíce a věštby je následující:

 

norna

fáze měsíce

otázka na

příklad

Urd

první čtvrť

minulost

Udělal jsem to dobře?

Verdandi

úplněk

současnost

Dělám to dobře?

Skuld

poslední čtvrť

budoucnost

Udělám to dobře?

 

V žádném případě nevěštěte za zatmění Měsíce - tou dobou se totiž na svět dostávají zlí duchové, kteří by vaše snahy zmařili.

 

Metání run

 

Jste-li ve vhodné měsíční fázi, vezměte nějakou nádobu s runami- nebo pokud jsou dost malé, vezměte je do dlaně. Klekněte si před bílou látku (raději větší kus, aby se runy nezakutálely mimo), zavřete oči nebo se dívejte na oblohu a předříkejte dva odstavce runatálu. Pokud neznáte, jsou to:

 

On visel na větry
Zmítaném stromě
V neznámu co koření
Jsa proklán kopím
Po devět nocí
Moudrý Ódin sám sobě obětí

 

Nejedl chléb a nepil nic
Jen hleděl v hlubin tmy
Pak zaplakal a runy vzal-
Konečně vrátil se.

 

A těsně před zakončením vrhněte runy na podložku (bílou látku). Teď si musíte vybrat, jak budete runy brát- vzhledem k tomu, že mezi hlavní čísla skandinávců patří 3 a 9 je nejlepší brát 3 krát 3 runy- tj. 9 run v třech trojicích. Můžete ale třeba brát jen jednu trojici. Při sbírání se samozřejmě musíte koukat k nebi, aby vás nevedl zrak.

 

Můžete také runy rozložit na stůl a opatrně je zamíchat, aniž byste se na ně dívali. Potom nad nimi přejíždějte rukou a vyberte ty, které vás nějakým způsobem přitahují; tato alternativa je vhodná pro věštění jiným lidem.

 

 

 

Když taháte runu, musíte mít jasnou představu, jak má situaci nebo problém komentovat. Pokud vám stačí jen všeobecný pohled na situaci, zvolte jedinou runu. Chcete-li však komentovat více bodů vztahující se k jednomu problému, například co k němu vedlo (minulost), jak byste k němu měli nyní přistupovat (přítomnost) a jaký je možný výsledek (budoucnost), musíte vytáhnout tři runy. Před každým tažením myslete na jeden z těchto aspektů. Tak získáte celkem specifickou radu, jež vám značně napomůže při rozhodování a leccos vám napoví o vaší životní cestě.

 

 

 

 

 

Věštění z jedné runy:

 

 

 

Držte váček z runami, soustřeďte se na problém či záležitost, na kterou se chcete run zeptat.

 

Příklad:

 
  1. „Přeji si aby runy komentovali den, který mě čeká“
  2. „Přeji si aby runy vypověděly o… (nějakém plánu do budoucna).“
  3. „Přeji si, aby runy komentovaly … (nějakou záležitost nebo problém).“
 

 

 

Potom z váčku vytáhněte jednu runu. Sevřete ji v dlani, meditujte a potom se podívejte na její význam.

 

Tato metoda je určena pro rychlou, stručnou odpověď na specifickou otázku. Může sloužit rovněž jako podklad pro meditaci nebo jako celkový přehled uplynulého dne předtím, než jdete spát.

 

Odpovědí na vaši otázku by mělo být „ano“ nebo „ne“. Runa vám může nabídnout i podmíněnou odpověď, pak pátrejte dál pomocí jiných metod. Pokud vytažená runa neodpovídá na vaši otázku, zkuste otázku změnit či konkretizovat, nebo se o to pokuste později.

 

 

 

Věštění ze tří run, Věštění systémem tři Norny

 

Vytáhněte první runu a položte ji. Tato runa reprezentuje první nornu - události v minulosti, které způsobily nastalou situaci. Vytáhněte druhou runu a položte ji. Tato runa reprezentuje druhou nornu - současnost, jež často odkazuje na volbu, kterou je třeba učinit. Vytáhněte a položte i třetí runu. Poslední runa reprezentuje třetí nornu a je to nejtěžší runa k interpretaci. V některých případech může znamenat nevyhnutelný osobní osud. V případech ostatních znamená buď konečný výsledek, jestliže současná situace zůstane nezměněna, nebo pouze jeden z možných výsledků. Musíte rozhodnout podle svých instinktů, která interpretace je správná.

 

Lze použít také čtyřrunové rozložení, kdy první tažená runa určuje, jaké problematiky se bude celý výklad týkat.

 

   První pozice:

 

   problém

 

 

 

 Druhá pozice:  třetí pozice:    čtvrtá pozice:

 

Kořeny problému   současné události  pravděpodobný výsledek

 

 

 

Metoda s devíti runami

 

Tato metoda vám dá podrobný popis osobní situace, poskytuje hluboký pohled do okolností, které nastaly, a objasňujíc volby a možnosti, které z nich vyplývají.

 

Vezměte devět run do rukou. Držte je chvíli a intenzivně myslete na svoji otázku. Pak rozhoďte runy po stole, podlaze nebo plátně. Čtěte nejprve ty runy, které dopadly znakem nahoru. Tyto jsou relevantní současné situaci a poměrům, které řídí. To, jak jsou runy interpretovány, závisí v značné míře na subjektivních pocitech a osobní zběhlosti v čtení run, ale celkově vzato, runy ležící v centru jsou mnohem významnější, než runy ležící mimo centrum, které jsou méně významné nebo reprezentují všeobecné vlivy. Runy, které leží blízko sebe nebo se dotýkají, se vzájemně potvrzují, nebo mohou znamenat jednoduché věci. Runy, které leží naproti sobě, reprezentují opačné vlivy. Občas runy dopadnou úplně mimo stůl či plátno. Někteří lidé je považují za méně významné, jiní je ignorují zcela.

 

Jakmile jste si přečetli runy, které leží znakem nahoru (a zapamatovali si jejich pozici), obraťte zbývající znaky. Tyto runy reprezentují vnější nebo budoucí vlivy, a ukazují na možná řešení. Záleží na vaši úvaze, jak budete runy interpretovat, ale když si jednou vytvoříte pár jednoduchých pravidel interpretace, měli byste je dodržovat. Čtení run je velmi variabilní, subjektivní věc. Nesnažte se do něj zavádět přílišný řád, když budete přiřazovat význam každé množině trojúhelníků, čtverců apod. Runy jsou jako lidé - nikdy nevíte, jak se budou chovat společně, dokud je neseznámíte. Prostě se jen podívejte na utvořené vzory a vztahy a interpretujte věštbu tak, jak ji cítíte.

 

Vykládání systémem KOLO ROKU

 

Existují dvě varianty Kola roku a to systém Čtyři roční období a systém Osmidílné kolo. Oba způsoby vykládání run je nejlépe používat jako jakési schéma sloužící pro poměřování vývoje událostí a výzev, které s sebou přinášejí.

 

 

 

Systém Čtyři roční období

 

Vyložíme čtyři runy, přičemž začínáme prvním ročním obdobím následujícím po dni, kdy vykládáme. Tím získáme sezónní předpověď, která naznačí, jaký charakter pro nás budou mít jednotlivá následující čtvrtletí.

 

Další alternativou je takové vyložení run, kdy tu první položíme na značku termínově posledního slunovratu nebo rovnodennosti a zbývající runy rozmístíme na značky reprezentující následující tři roční období. Tímto osvětlíme události nedávné minulosti.

 

 

 

Letní slunovrat (22.6.)

 

Jarní rovnodennost (22.3.)  Podzimní rovnodennost (22.9.)

 

 (Ostara)  (Shedding)

 

Zimní slunovrat (22.12)

 

 

 

Systém Osmidílné kolo

 

Podobným principem vyložíme osm run, začneme prvním následujícím nebo současným ročním obdobím a pokračujeme postupně až do konce celého cyklu. Dává nám větší příležitost ohlédnout se zpět o jedno nebo dvě období a tím blíže nahlédnout do událostí nedávné minulosti.

 

 

 

Letní slunovrat (22.6.)

 

Beltane (1.5.) Lughnasa (1.9.)

 

Jarní rovnodennost (22.3.)  Podzimní rovnodennost (22.9.)

 

 (Ostara)  (Shedding)

 

Imbolc (1.2.) Samhain (1.11)

 

Zimní slunovrat (22.12)

 

 

 

Věštění podle čtyř živlů:

 

Podle severské mythologie jsou čtyři živly základními kameny vesmíru a každý živel má jiný směr a jinou kvalitu. Sever je země, západ je voda, jih oheň a východ vzduch. Když runy rozmístíme do čtyř bodů odpovídajících hlavním světovým stranám, každá má v sobě kvalitu příslušného živlu.

 

 

 
  1. Země: Umístěna na sever, směřuje dolů, uzemňuje a představuje všechna vaše materiální ponaučení.
  2. Voda: Umístěná za západě, směřuje vzhůru a představuje všechna vaše emocionální ponaučení.
  3. Oheň: Umístěn na jihu, představuje spirituální ponaučení a je v úzkém vztahu k vašemu odvíjejícímu se osudu.
  4. Vzduch: Umístěn na východě, může přivábit poznání, a proto představuje místo, kde byste měli hledat moudrost pro budoucnost
 

Elipsa: 1


Elipsa: 2
Elipsa: 4


Elipsa: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Věštění systémem Devět světů (podle světového stromu Yggdrasilu):

 

Světový strom – jeden z nejstarších a nejuniverzálnějších symbolů – posvátný strom – se vyskytuje v nejrůznějších náboženstvích. V severské tradici byl posvátný jasan Yggdrasil stromem života a smrti. Jeho kořeny prý mají s podsvětím, jež obývají četní přírodní duchové, rostlinné víly a elementálové. Když šaman slézal ze stromu ve vizionářském stavu, setkával se s radami a moudrostí těchto bytostí. Horní větve prý zase stoupají do horního světa, jejž obývají andělé, pokročilé duše, a vyšší entity, jež šamani na svých vizionářských cestách rovněž vyhledávali. Na některých ztvárněních stromu života vidíme i listy a větve obydlené netělesnými dušemi na cestě z pozemské úrovně nebo k ní. Světový strom je mocný archetypický obraz a zdroj hluboké moudrosti a poznání.

 

Tento způsob je obzvláště vhodný, je-li zapotřebí vyřešit nějakou spletitou situaci.

 

 

 

Asgard

 

Ljossájfheim

 

Vanaheim Muspellheim

 

Midgard

 

Niflheim  Jotunheim

 

Svartálfheim

 

Hel

 

Věštění podle zvěrokruhu

 

Vytáhněte z váčku 12 runových kamenů a postupně je poskládejte do kruhu. Začněte odshora a postupujte po směru hodinových ručiček. Představte si, že vytváříte ciferník hodin, ale místo čísel pokládáte runy. Každá pozice runy je přidělena určitému znamení zvěrokruhu (obr.1). Znamení, které zrovna vládne období, kdy provozujete tuto věštbu, bude výchozí pro čtení. To znamená, že pokud je třeba polovina září, vládne znamení Panny (pokud nevíte, jaké znamení zrovna vládne, podívejte se do sekce astrologie a najděte si příslušný den, ve který věštíte - najdete je v jednotlivých obdobích znamení) a vy začnete s věštbou v Domě 6, následuje runa v Domě 5, atd. Začněte číst od tohoto znamení a poté postupujte proti směru hodinových ručiček. Každá pozice runy vyznačuje jiné období v roce (runa, u které začínáte, předpoví budoucnost na aktuální měsíc, runa druhá na měsíc následující, atd.) a postupně si tak předpovíte vaší budoucnost na celý rok.

 

 

 

 

 

 

Dům 1

Beran; 21.března - 20.dubna

 

Dům 7

Váhy; 24.září - 22.října

Dům 2

Býk; 21.dubna - 21.května

 

Dům 8

Štír; 23.října - 22.listopadu

Dům 3

Blíženci; 22.května - 21.června

 

Dům 9

Střelec; 23.listopadu - 21.prosince

Dům 4

Rak; 22.června - 23.července

 

Dům 10

Kozoroh; 22.prosince - 20.ledna

Dům 5

Lev; 24.července - 23.srpna

 

Dům 11

Vodnář; 21.ledna - 19.února

Dům 6

Panna; 24.srpna - 23.září

 

Dům 12

Ryby; 20.února - 20.března

 

 

 

 

 

Věštění za pomocí aetského obrusu

 

-tři pole

 

Zhotovte si aettský ubrus. Políčko se znakem Freya je přiděleno lásce, kráse, tvůrčí schopnosti ducha a spokojenosti. Pole s runou Hagal znamená finance, obchody a úspěchy a pole Tyr je zasvěceno duševnímu myšlení. Rozhoďte všechny runové kameny po ubruse. Runy, které spadnou do políčka se znakem Freya vám prozradí, jak to bude v příštích dnech s vašimi vztahy, runy v poli Hagal jak na tom budete finančně a runy v poli Tyr, jak se budete cítit (jestli budete ve stresu, nebo budete mít tvůrčí období, atd.). Runy mimo pole či ubrus se nepočítají a runy na rozhraní polí se přidělí tam, kde leží z větší části.

 

 

 

 

 

 

-dvanáct polí

 

Každé pole (dům) označuje jinou situaci. Rozhoďte všechny runy. Pokud nějaká rozhozená runa spadne znakem dolů, svědčí o nějakém tajemství, runy mimo ubrus se nepočítají. Spadne-li runa mezi dva domy, přidělí se k tomu, na kterém leží z větší části. Spojte významy run s významy jednotlivých domů a vyložte si budoucnost.

 

 

 

 

 

 

Dům 1

přátelé a zábava

 

Dům 7

partnerství a manželství

Dům 2

vzdělání a víra

 

Dům 8

majetek a finance

Dům 3

schopnost empatie a nezištné pomoci

 

Dům 9

domov

Dům 4

kariéra a postavení

 

Dům 10

zdravotní stav

Dům 5

rodinné bohatství a dědictví

 

Dům 11

komunikace s okolím

Dům 6

osobnost

 

Dům 12

tvůrčí síla a sexuální vztahy

 

 

 

Systém Runový mistr

 

Tento systém se nevztahuje výhradně k runám. Mezi různými pozicemi je celá řada vzájemných vztahů. Horní pozice definuje vyšší, symbolické hodnoty minulé, současné a budoucí zkušenosti, střední řada ilustruje časovou posloupnost událostí od minulosti do současnosti a budoucnosti. Spodní řada odhaluje skryté vlivy působící v dané situaci.

 

 

 

6

 

9 10

 

1 2 3 4 5

 

7  8

 

 

 

1.pozice-vzdálená minulost

 

2. pozice-nedávná minulost

 

3.pozice-současnost

 

4.pozice-blízká budoucnost

 

5.pozice-vzdálenější budoucnost

 

6.pozice-celkové téma

 

7.pozice-překážky

 

8.pozice-průvodce a pomocníci

 

9.pozice-minulé téma

 

10.pozice-budoucí téma

 

 

 

 

 

Význam run:

 

Runa

Název

Písmeno

Slovo

Význam

Fehu

F

dobytek

společenský vzestup, prosperita, bohatství, peníze

Urox

U

zubr

sexualita, plodnost, touha, vitalita

Thurisaz

Th

trn

síla, ochrana, disciplína

Ansuz

A

ústa

věštba, sdělení, zpráva, znamení, prozření

Raido

R

kolo

změna, pohyb, hledání, pokrok, výzva

Kenaz

K

pochodeň

osvícení, inspirace, tvořivost, moudrost, porozumění

Gebo

G

dar

velkorysost, pokora, rozvážnost, láska a přátelství

Wunjo

W

štěstí

harmonie, vyrovnanost, úspěch, poznání, odměna, blaženost

Hagalaz

H

krupobití

neštěstí, zkáza, utrpení, ztráta, lekce

Naudiz

N

potřeba

nezbytnost, překážky, chudoba, utrpení, nespokojenost

Isa

I

led

odpočinek, zastavení, zamyšlení, překážka, nečinnost

Jera

J

žně

změna, výnos, pohyb, produktivita, rozvoj

Eihwaz

Y

tis

změna, životní křižovatka, znovuzrození

Pertho

P

pohár na vrhání kostek

náhodná šance, volba, osud, kouzlo, záhada, proroctví

Algiz

Z

los

ochrana, obrana, pomoc, varování, podpora

Sowulo

S

slunce

úspěch, růst, síla, aktivita, zdraví

Tiwaz

T

bůh války

boj, soustředěnost, povinnost, disciplína, odpovědnost, sebeobětování

Berkana

B

bříza

zrození, začátek, léčení, nápady

Ehwaz

E

kůň

pokrok, volnost, síla, energie, přání

Manna

M

člověk

osobnost, osud, společnost, rodina, vztahy

Lagun

L

voda, moře

soulad s přírodou, emoce, myšlenky, tajemství

Inguz

Ng

bůh plodnosti

životní energie, práce, stvoření, odměna, naplnění

Othila

O

majetek

dědictví, země, domov, sloučení, sounáležitost

Dagaz

D

den

spokojenost, světlo, aktivita, úspěch, klid

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

вода из скважины в дом

(Andreaskcw, 27. 5. 2022 1:53)

Приветствую Вас дамы и господа!
https://drive.google.com/file/d/1Z3XEpblaCaEBdSLzZP8E22b0ZjbBT3QO/view?usp=sharing
Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Мы бурим любые виды скважин.У нас доступная ценовая политика, рассрочка на услуги и оборудование.Заказывайте скважину для воды – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Как происходит бурение? Бурится разведочный ствол и определяется напорный водоносный горизонт; Монтируются нПВХ трубы диаметром 125мм и более, полимерный фильтр не менее 2м и отстойник; Делается обсыпка фильтровой колонны специальным фильтрующим песком; Выполняется откачка скважины насосом до чистой воды и замер параметров. Мы постарались рассказать о технической стороне роторного бурения как можно более понятно и просто. Полезно представлять процесс создания вашей скважины. Платить следует только за то, что знаешь. Результативность роторного бурения дает возможность достичь глубинного водоносного слоя. У этого очевидный «плюс» — здесь подземные воды не сообщаются с водами поверхностными. Также сюда не проникают дождевые водостоки и нитраты с полей. То есть самая чистая вода — здесь. Вот почему так ценится роторное бурение.
От всей души Вам всех благ!

дтп сегодня челябинск

(Arnoldjat, 25. 5. 2022 19:46)

https://mir74.ru/doska/prodaja-1910-toyota-corolla.html

Do not miss

(Anthonydaf, 24. 5. 2022 15:19)

Bеst оnlinе cаsino and sports betting
deposit bоnus up to 500
Slоts, Frееspins, Роker, and many gаmes.
get your bоnus right now
https://tinyurl.com/jxz9p84j

РАБОТА В ПЯТЕРОЧКЕ

(KevinHeedo, 21. 5. 2022 0:19)

https://vk.com/pyaterochka55

Ебусь во все дыры, телки с буферами

(Staskqe, 19. 5. 2022 4:45)

Приветствую Вас господа
Наша компания предоставялет интим услуги, лучшие телки с буферами, голые письки, отборная порнушка, анал, лесбиянки, все на нашем сайте.
Наша сайт - https://potolok24.com/

Заходи и дрочи по полной !!!

Digassim

(Ansielix, 17. 5. 2022 9:00)


Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

скважина на воду цена за метр

(Andreaspkg, 11. 5. 2022 2:07)

Доброго времени суток господа!
https://drive.google.com/file/d/1Z3XEpblaCaEBdSLzZP8E22b0ZjbBT3QO/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Мы бурим любые виды скважин.У нас доступная ценовая политика, рассрочка на услуги и оборудование.Заказывайте скважину для воды – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Почему роторное бурение — более результативное? Роторное бурение в МинскеКогда бурится менее глубокая, фильтровая скважина, то используется обычное долото-резец и шнеки (стержень со сплошной винтовой поверхностью вдоль продольной оси), которые «ввинчиваются» в породу. При роторном бурении применяются шарошечные долота из высокопрочных сплавов с центральной или боковой промывкой, которые пробивают любую породу. При этом промывочная жидкость осуществляет выброс грунта из скважины и препятствует обрушению стенок пробуренного ствола. Поэтому роторным способом достигается глубина более 200м. Почему бурение называется роторным? Долото проходит твердую породу не только потому, что прилагает усилие и «пробивает» ее, но и потому что вращается и подает промывочную жидкость под давлением. А вращается долото при помощи ротора — крутящейся части двигателя. Ротор применяется в ряде технических областей, и бурильное оборудование — не исключение.
Увидимся!

горячая линия или как написать в службу поддержки

(Robertmug, 5. 5. 2022 6:52)

горячая линия или как написать в службу поддержки
https://xn----7sbiwaqpds4e7dcf.xn--p1acf/
https://горячая-линия.рус/

играть в казино в белоруссии

(DomingoOptox, 5. 5. 2022 1:11)

Предлагаем Вам уникальную игру. Размер бонуса на первый депозит 500$ Переходи по ссылке https://tdsbests.top/zw8tNg

Купить диплом

(Matthewagere, 4. 5. 2022 6:45)

Купить свидетельство на найте об окончании переобучения в Артём по специальсности Хлораторщик электродной продукции c фирменный бланк.
https://siverskiy.diplomtop.org/

Nice post

(נערות ליווי, 3. 5. 2022 10:57)

"Everything is very open with a precise description of the issues. It was really informative. Your site is extremely helpful. Thanks for sharing!"
https://higheredrevolution.org/index.php?title=User:NumbersGrave

мидл разработчик обучение

(Patricknax, 3. 5. 2022 7:42)

excel academy курсы Нерчинску https://psychologblog.ru/programmirovanie/python-razrabotkaяю:C@AK

nocleg augustow

(PiHeemageN, 28. 4. 2022 15:54)

noclegi augustow bon turystyczny

тк 1170 заправка

(Marinalks, 28. 4. 2022 12:32)

Приветствую Вас дамы и господа!
https://drive.google.com/file/d/1zAyNo7EsOmhmlRWSMBRtfxA4dC07_ffp/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию сервис оргтехники и продажу расходников для дома и офиса.Наша организация «КОПИМЕДИАГРУПП» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ В МИНСКЕ.Заправляем все типы картриджей лазерных принтеров и МФУ.Ремонт принтеров и обслуживание офисной техники.Продажа картриджей собственного производства.
Работаем на рынке более 10 лет. Более 1000 организаций воспользовались нашими услугами!Заправляем картриджи на выезде у Заказчика, так и в нашем Сервисном Центре (выезд курьера от 5 картриджей в обе стороны - бесплатно. На время заправки оставляем подменные картриджи, чтобы ваша работа не останавливалась);Не экономим на качестве, используем расходные материалы высокого качества, ведущих мировых производителей Imex, Tomoegawa, Mitsubishi (Япония), StaticControl (США) и др.;Наличный и безналичный расчет. Оплата по факту выполненной работы. Гибкие условия оплаты, отсрочка платежа;
Гарантия на выполненные работы. Средний срок выполнения работ - 1 раб. день;Бесплатная консультация по обслуживанию и работе с офисной техникой, приобретению офисной техники и расходных материалов к ней;

Выкуп автомобилей LTI в СПБ

(Kevinnip, 26. 4. 2022 16:50)

https://www.vykupspb.ru/ - Выкуп автомобилей битых авто марки Iran Khodro модели Topic, 1970 года выпуска, тип кузова фаэтон с объемом двигателя 2681 коробка передач вариатор в Питере.

Nice site

(RonaldDib, 24. 4. 2022 0:47)

Nice site I'm glad I found it
https://landing1-eduard-kalugin.6e7oz.landing.myjino.ru/

двери из стекла минск

(Bogdanxnc, 23. 4. 2022 17:17)

Приветствую Вас товарищи!
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1dvAKJyEOOME6UOwkqlaXD570mM28fJWy/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Офис сегодня – это не пыльная комната в панельном здании, а лицо компании, его визитная карточка. Во многом это определяет интерьер, но также огромное значение имеют дверные конструкции и стеклянные перегородки в офисе. Появившись в качестве перегородок достаточно давно, стеклянные стены использовались чаще всего просто в качестве разделителя помещения, и только недавно они вошли в список интерьерных изюминок. В своих конструкциях мы используем стекло от лучшего мирового производителя листового стекла AGC GLASS EUROPE.
От всей души Вам всех благ!

Outclass Roblox Getting on for

(Dexonhiz, 22. 4. 2022 15:00)

Get best roblox exploits
https://www.youtube.com/watch?v=1ZAnujmSvtQ

Portale Randkowe Ranking

(bellemen, 19. 4. 2022 8:01)

https://www.google.com/maps/d/u/2/viewer?mid=1wisHPxHNZnww8y9RIoitC5hPY_Hne7o6&ll=52.01443895257166%2C19.145136500000024&z=7


Randki Dla Singli
Randki Dla Singli

Предлагаем вам электроприводы Danfos AME 130h ,082H8046, новые в упаковках более 100шт в наличии в Новосибирске.

(Jamesvab, 17. 4. 2022 18:03)

Добрый день. Предлагаем вам электроприводы Danfos AME 130h ,082H8046, новые в упаковках более 100шт в наличии в Новосибирске.
Цена всего 18000 руб\шт. (Розница 35-70 тыс. руб)
+7953-772-20-38
Основные характеристики:
• управляются аналоговым сигналом;
• имеют нижний концевой моментный выключатель, защищающий привод и клапан
от перегрузок;
• не требют использования каких-либо
инструментов для монтажа, а также ремонта
в течение всего срока эксплуатации;
• низкий уровень шума;
• наличие функции самонастройки под
конечные положения штока клапана;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44

následující »